Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Ειδικότητες Τομέα Ανά Σχολική Μονάδα

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ
  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών