Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα. Χρειάζονται επίσης ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή επιβλέψεων των έργων.

Ειδικότητες Τομέα Ανά Σχολική Μονάδα

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ
  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής