Τομέας Πληροφορικής

Η Πληροφορική με τις εξειδικεύσεις της διαδραματίζει πλέον ένα κορυφαίο και με ολοένα αυξανόμενη σημασία ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Τα επαγγέλματα Πληροφορικής απαιτούν ερευνητική και δημιουργική σκέψη, εφευρετικότητα, φαντασία, οργανωτικές και ερευνητικές δεξιότητες, μεθοδικότητα στην εργασία και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συνεχούς κατάρτισης στο αντικείμενο και τις νέες τεχνολογίες. 

Ειδικότητες Τομέα Ανά Σχολική Μονάδα

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
3o ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής