Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2020-21

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, να συμπληρώσουν το συνημμένο έγγραφο προγραμματισμού ασκήσεων εργαστηρίων για το σχολικό έτος 2020-21 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΕΚ , το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. ΠρογραμματισμόςΑσκήσεωνΗλεκτρονικόΕντυπο  

Αντικατάσταση router στο εργαστήριο Α2

Τη Δευτέρα 16/10, μετά από επικοινωνία που είχα με το Κε.Πλη.Νε.Τ Εύβοιας (κ Γιδαράκος), διαπιστώθηκε πως το  modem router Baudtec TW263R4-A2, είναι προβληματικό. Ενημέρωσα το ΠΣΔ και άμεσα (Τετάρτη 18/10) εστάλη προς αντικατάσταση του παλαιού, ένα νέο modem router speedport entry. To modem παραμετροποιήθηκε με στοιχεία του ΠΣΔ και ρυθμίστηκε κατάλληλα το lan υποδίκτυο. Η … Περισσότερα