Δ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Για το σχολικό έτος 2017-18, και μόνο στη Δ τάξη του εσπερινού ΕΠΑΛ, ολοκληρώνει τη φοίτησή της η ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού του τομέα Πληροφορικής με το ακόλουθο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ειδικότητας