Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2020-21

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, να συμπληρώσουν το συνημμένο έγγραφο προγραμματισμού ασκήσεων εργαστηρίων για το σχολικό έτος 2020-21 και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΕΚ , το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

ΠρογραμματισμόςΑσκήσεωνΗλεκτρονικόΕντυπο