Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2021-22

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, μετά τις οριστικές αναθέσεις των μαθημάτων τους, να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στο ΕΚ τον προγραμματισμό τους για το εργαστηριακό μέρος κάθε μαθήματός τους.

Μέσα στον προγραμματισμό σας μπορείτε να συμπεριλάβετε εκπαιδευτικές εκδρομές -εκπαιδευτικές επισκέψεις , τις ημερομηνίες εξέτασης των μαθητών καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετική με το μάθημα.

Στη στήλη  “Μέθοδος διδασκαλίας και εποπτικά μέσα”  θα αναφέρετε :

α) το χώρο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η άσκηση (πχ εργαστήριο -αίθουσα -φυσικός χώρος εργασίας κλπ)

β) τα μέσα που θα χρησιμοποιήσετε για την διδασκαλία (πχ προτζέκτορα – διαφάνειες – σχολικό ή άλλο βιβλίο σχετικό με το μάθημα -βιντεοπροβολέα.κλπ)

γ) αν σε άσκηση απαιτείται μέσο που δεν υπάρχει  να το αναφέρετε, ώστε αν είναι δυνατό να το προμηθευτούμε.

ΠρογραμματισμόςΑσκήσεωνΗλεκτρονικόΕντυπο