Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2017-18

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, να συμπληρώσουν και να αποστείλλουν το συνημμένο έγγραφο προγραμματισμού ασκήσεων εργαστηρίων για το σχολικό έτος 2017-18.

Προγραμματισμός 2017-18