Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2018-19

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, να συμπληρώσουν και να αποστείλλουν το συνημμένο έγγραφο προγραμματισμού ασκήσεων εργαστηρίων για το σχολικό έτος 2018-19.

Προγραμματισμός 2018-19