Καλωσορίσατε στο ΕΚ Χαλκίδας

 Το ΕΚ Χαλκίδας, αποτελεί αυτόνομη σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Καλύπτει τις εργαστηριακές ανάγκες τεσσάρων σχολικών μονάδων. Στα εργαστήριά του  εξασκούνται  οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, του 3ου (εσπερινού) ΕΠΑΛ Χαλκίδας, καθώς και οι σπουδαστές του Δημόσιου ΙΕΚ Χαλκίδας.

ΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Μεταξύ άλλων, το ΕΚ καθορίζει τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.  Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των εργαστηριακών χώρων, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των μαθητών και η διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό φροντίζει ώστε οι χώροι να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα εξαερισμού και πυρόσβεσης και με τα εργαστηριακά όργανα που απαιτούνται, σε ικανό αριθμό, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών.