Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2021-22

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, μετά τις οριστικές αναθέσεις των μαθημάτων τους, να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στο ΕΚ τον προγραμματισμό τους για το εργαστηριακό μέρος κάθε μαθήματός τους. Μέσα στον προγραμματισμό σας μπορείτε να συμπεριλάβετε εκπαιδευτικές εκδρομές -εκπαιδευτικές επισκέψεις , τις ημερομηνίες εξέτασης των μαθητών καθώς … Περισσότερα