Προγραμματισμός ασκήσεων εργαστηρίων σχολικoύ έτους 2023-24

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ Χαλκίδας που ασχολούνται με τα εργαστηριακά μαθήματα, να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά στο ΕΚ τον προγραμματισμό τους για το εργαστηριακό μέρος κάθε μαθήματός τους.

ΠρογραμματισμόςΑσκήσεωνΗλεκτρονικόΕντυπο